Diodklockor

Diodklockor

Letar du efter coola billiga diodklockor så kolla in på den här länken – Diodklockor

Diodklockor betyder enkelt översatt armbandsur som visar tiden med hjälp av ljus. Här har vi samlat ledklockor och armbandsur som visar tiden med dioder.

De kallas vanligtvis för diodur eller ledklockor. Ett nytt sätt att visa tiden som passar den trendmedvetne eller personen som bara vill ha uppmärksamhet. En ledklocka visar normalt bara tiden en kort stund när man trycker på knappen. Dessa elektroniska klockor visar tiden med dioder. Retro och framtidsinspirerade klockor.

Vissa visar tiden med binära siffror.

Det binära talsystemet är ett system grundat på talbasen två och används för att skriva tal med hjälp av endast de två siffrorna, 0 och 1. Binär talrepresentation används i praktiken i alla datorer eftersom dessa nyttjar digital elektronik. Det binära talsystemet är naturligt och effektivt i de fall där logiskt resonerande överförts till kalkyl. Detta sker i den booleska algebran, där de logiska sanningsvärdena, falskt och sant representeras av talen 0 respektive 1.

I Europa var Caramuel först med att beskriva det binära talsystemet som han då kallade Dyadik, medan Gottfried Leibniz gjorde det känt för en bredare publik. Talsystemet uppfanns dock långt tidigare av matematikern Pingala, men blev inte känt i västerlandet förrän omkring 200 efter Kristus.

Talen 0 till och med 16 i det decimala systemet kan alltså skrivas som:

0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10 000.
Egyptierna använde det binära talsystemet för att skriva bråktal i decimalform. De använde sig dock inte av nollor och ettor, utan av en symbol kallad ‘Horus öga’. Olika delar av symbolen motsvarade olika positioner på höger sida om kommatecknet. Om just den delen ritades ut motsvarade det en etta på den positionen, om den utelämnades motsvarade det en nolla.

Liksom i det decimala talsystemet är siffran längst till höger minst signifikant. Med en siffra kan endast talen 0 och 1 skrivas. För att skriva talet 2 måste ytterligare en siffra skrivas till vänster om den första, det vill säga ’10’, varpå talet 3 följer representerat som ’11’, etcetera.

Exempel på hur man kan skriva för att konvertera ett binärt tal till decimaltal:

Om det binära talet är 10101101 så motsvaras det av det decimala talet

Fler tuffa klockor och armbandsur finns på Runns.se

diodklockor
diodklockor
diodklockor
diodklockor
diodklockor
diodklockor